VS 8/4 (4'')

P₂: 0.75 kW
Cabal màxim: 12.0 m³/h
Pressió màxima: 2.5 bars
Ø Impulsió: 2"

183.92

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: