VS 3/30 (4'')

P₂: 2.2 kW
Cabal màxim: 4.2 m³/h
Pressió màxima: 20 bars
Ø Impulsió: 1¼"

361.79

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: