VS 2/20 (4'')

P₂: 1.1 kW
Cabal màxim: 3.6 m³/h
Pressió màxima: 13.3 bars
Ø Impulsió: 1¼"

251.68

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: