VS 2/10 (4'')

P₂: 0.55 kW
Cabal màxim: 3.6 m³/h
Pressió màxima: 6.7 bars
Ø Impulsió: 1¼"

189.97

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: