VS 15/21 (4'')

P₂: 7.5 kW
Cabal màxim: 24.0 m³/h
Pressió màxima: 12.1 bars
Ø Impulsió: 2"

768.35

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: