VS 10/18 (4'')

P₂: 4.0 kW
Cabal màxim: 17.0 m³/h
Pressió màxima: 10.7 bars
Ø Impulsió: 2"

476.74

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: