VS 1/26 (4'')

P₂: 0.75 kW
Cabal màxim: 1.8 m³/h
Pressió màxima: 15.6 bars
Ø Impulsió: 1¼"

319.44

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Per a més informació ompli el següent formulari: