VN 9/3

P₂: 1.1 KW
Tensió: 1~230V 50Hz
Cabal màxim: 14.0 m³/h
Pressió màxima: 3.5 bars

867.57

Característiques:
Envolvent exterior: AISI 304
Filtre aspiració: AISI 304
Encapsulat motor: AISI 304
Tapa superior / inferior: AISI 304
Eix: AISI 304
Difusors / impulsors: AISI 304
Cargols / Brides: AISI 304
Tanca mecànica superior: Ceràmica / Carbó
Tanca mecànica inferior: Ceràmica / Carbó
Ø Impulsió: 1¼"
Profunditat màxima de treball: 20 mts
Quantitat màxima de sorra: 50 gr/m³
Temperatura líquid: -5º C i 40º C
20 mts cable H07 RN-F

Opcions:
Condensador 30mF
Caixa de control per a models monofàsics

Informació addicional

Per a més informació ompli el següent formulari: