SJ 5-43 A304 (4'')

P₂: 4.0 kW
Cabal màxim: 6.5 m³/h
Pressió màxima: 23.9 bars
Ø Impulsió: 1½"

606.03

Aplicacions

Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.


Característiques

Cos d'impulsió, difusors, impulsors, eix, vàlvula de retenció i filtre d'aspiració d'acer inoxidable A304.
Temperatura màxima de l’aigua: 35ºC
Quantitat màxima de sorra permesa: 100gr/m³
Pressió màxima de treball: 38 bar
Acoblament motor 4" norma NEMA

Per a més informació ompli el següent formulari: