SX 1-28 A304 (4'')

P₂: 1.5 kW
Cabal màxim: 2.0 m³/h
Pressió màxima: 14.1 bars
Ø Impulsió: 1¼"

413.87

Aplicacions
Bomba submergible d'acer inoxidable per pous d'aigües netes.
Subministrament dòmèstic, agrícola, equips de pressió, reg per aspersió o aplicacions industrials.

Característiques
Cos d'impulsió, difusors, impulsors, eix, vàlvula de retenció i filtre d'aspiració d'acer inoxidable A304.
Temperatura màxima de l’aigua: 35ºC
Quantitat màxima de sorra permesa: 100gr/m³
Pressió màxima de treball: 38 bar
Acoblament motor 4" norma NEMA

Per a més informació ompli el següent formulari: