• Bomba ACUARIA 57 4 400V

ACUARIA 57 4 400V

P₂: 2.2KW
Cabal màxim: 21 m³/h
Pressió màxima: 5.2 bars

1033.34

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor trifàsic 400V, 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: