ACUARIA 37 6 400V

P₂: 2.2 KW
Cabal màxim: 9.6 m³/h
Pressió màxima: 8.5 bars

1012.77

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI A304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor trifàsic 400V, 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: