• Bomba ACUARIA 37 4M

ACUARIA 37 4M

P₂: 1.1KW
Cabal màxim: 9.6 m³/h
Pressió màxima: 5.5 bars

918.39

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: