• Bomba ACUARIA 37 4 400V

ACUARIA 37 4 400V

P₂: 1.1KW
Cabal màxim: 9.6 m³/h
Pressió màxima: 5.5 bars

917.18

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor trifàsic 400V, 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: