• Bomba ACUARIA 27 4M

ACUARIA 27 4M

P₂: 0.9KW
Cabal màxim: 7.2 m³/h
Pressió màxima: 4.3 bars

799.81

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: