ACUARIA 17 7 400V

P₂: 1.5KW
Cabal màxim: 5.1 m³/h
Pressió màxima: 9.4 bars

776.82

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor trifàsic 400V, 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: