• Bomba ACUARIA 17 5M

ACUARIA 17 5M

P₂: 0.9KW
Cabal màxim: 5.1 m³/h
Pressió màxima: 6,7 bars

786.5

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 303
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: