ACUARIA 07S 7M

P₂: 1.1KW
Cabal màxim: 3.9m³/h
Pressió màxima: 7 bars
Ø Impulsió: 1"
Condensador exterior: 30mF
Codi producte: 209134

687.28

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 431
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 1x230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: