ACUARIA 07S 5 400V

P₂: 0.75KW
Cabal màxim: 3.9m³/h
Pressió màxima: 5 bars
Ø Impulsió: 1"
Codi producte: 209196

584.43

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 431
Difusors de Tecnopolímer
Motor trifàsic 3x400V, 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua

Per a més informació ompli el següent formulari: