ACUARIA 07S 3MA

P₂: 0.37KW
Cabal màxim: 3.9m³/h
Pressió màxima: 3.3 bars
Ø Impulsió: 1"
Condensador interior: 12mF
Codi producte: 209078

527.56

Envolvent exterior, camisa motor, impulsors i filtre de material INOX AISI 304
Eix bomba AISI 431
Difusors de Tecnopolímer
Motor monofàsic 1x230V 2 pols
IP68
Motor refrigerat per aigua
Interruptor de nivell

Per a més informació ompli el següent formulari: